Ramel d.o.o.

Sa nama u SVIJETLU budućnost !!!

Elektrotehničko preduzeće Ramel osnovano je 1993.godine u Nikšiću i uspješno posluje preko dvije decenije. Preduzeće se bavi projektovanjem, izvođenjem i nadzorom elektroinstalacija jake i slabe struje, dalekovoda, energetskih postrojenja i trafostanica, izvođenjem elektroinstalaterskih radova iz svih oblasti elektrotehnike, kao i trgovinom elektromaterijala.

Preduzeće je iz godine u godinu, uz velika materijalna ulaganja i stručno usavršavanje zaposlenih postalo jedno od vodećih preduzeća u ovoj oblasti u našoj zemlji što potvrđuje veliki broj kvalitetno i profesionalno odrađenih poslova.

Firma Ramel predstavlja uspješno i perspektivno preduzeće na našem tržištu. Dosadašnji uspjesi firme i znanje i iskustvo zaposlenih predstavljaju pouzdan oslonac u daljem razvoju kompanije. Ostvarivanje politike i ciljeva kvaliteta u Ramel-u, vrši se tako što svaka organizaciona cjelina i svaki zaposleni u okviru svojih obaveza i odgovornosti, primjenjuje princip:

1. PLANIRAJ

2. URADI

3. PROVJERI

4. POBOLJŠAJ!

Naša vizija je da budemo sinonim za kompaniju koja stalno postavlja visoke standarde. Mi ne brinemo šta drugi rade, naš cilj je da budemo bolji od nas samih i da obaramo svoje rekorde iz dana u dan. Po nama, ciljevi ne određuju budućnost. Oni mobilišu resurse i poslovnu energiju, jer prave budućnost.

Posljedica kvaliteta i uspjeha je naše dugogodišnje postojanje na poslovnoj sceni. Sigurnost je naš imperativ kome težimo efiksanim i dinamičnim radom.

Naša misija je da stvari činimo boljima, a ne većima, jer kvalitet je posao broj 1 koji se dugo pamti i kad se cijena zaboravi. Za nas, kvalitet predstavlja usaglašenost sa zahtjevima. To je minimum nivoa koji kompanija obezbjeđuje sa ciljem zadovoljavanja naših klijenata. U isto vrijeme, to je stepen dosljednosti koji kompanija stremi unaprijed da obezbjedi..

Nastojimo da tržištu ponudimo usluge vrhunskog kvaliteta i nivoa, koje su potpuno prilagođene njihovim željama i potrebama.

Naši ljudi su sposobni, vrhunski obučeni profesionalci sa dugogodišnjim iskustvom i u stanju su da obave i najdelikatnije zadatke.

Odgovorno se odnosimo prema poslu koji obavljamo, našim kolegama, korisnicima i partnerima. Smatramo da ovakav vid poslovanja predstavlja strateški okvir za upravljanje kompanijom.

U doba globalnih integracija, neophodno je poslovati na principu društvene odgovornosti, u cilju uspješnog suočavanja sa izazovima koje postavlja današnje tržište.

Ovakav koncept nas podstiče za nove inovacije, održivi razvoj, odgovorno upravljanje rizikom, kao i unapređenje poslovnih rezultata.

Spremni smo donijeti odluku i preuzeti odgovornost za rizike, aktivnosti i rezultate koji proizilaze iz nje.

LICENCE I SERTIFIKATI:

Licence koje posjeduje Ramel:

Licence za projektovanje i izvođenje elektro instalacija jake i slabe struje

Sertifikati:

ISO sertifikat za kvalitet proizvoda i usluga ( krajem 2007 godine, firma Ramel je ušla u proces standardizacije rada, odnosno uvođenja međunarodnih standarda ISO 9001. taj proces je uspješno sproveden krajem 2008 godine i preduzeću Ramel je dodijeljen ISO sertifikat.

Excelent SME ( odlično srednje i malo preduzeće)-sertifikat koji izdaje Privredna komora CG, gdje vlasnik sertifikata dobija jasno označen dobar bonitet preduzeća, višu kredibilnost u očima stranki i poslovnih partnera, tehničku zaštitu od kopiranja znaka kvaliteta na druge sajtove.